PRZEDSZKOLE NR 88 WE WROCŁAWIU

AKTUALNOŚCI

 

WAŻNE!!!!  PROCEDURY

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ

*******************************************************************************************************************

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU AWARII LUB WYŁĄCZENIA

OGRZEWANIA W PRZEDSZKOLU NR 88

 

Podstawa prawna

Niniejsza procedura zostaje zastosowana przez dyrektora przedszkola, jeżeli w salach przedszkolnych temperatura spadnie poniżej 18°C.

 

DYREKTOR:

 1. Jeżeli dyrektor przedszkola nie ma możliwości szybkiego usunięcia awarii lub podłączenia zapasowego źródła ogrzewania, wówczas ma prawo do zawieszenia zajęć, zawiadamiając o tym organ prowadzący.
 2. Jeżeli decyzja o zawieszeniu zajęć dotyczy dnia następnego:
 • dyrektor w formie pisemnej zawiadamia o tym fakcie wszystkich rodziców/opiekunów odbierających dzieci,
 • rodzice/opiekunowie potwierdzają zapoznanie się z informacją podpisem,
 • informacja powinna zawierać: okres zawieszenia oraz przyczynę podjętej decyzji,
 • rodzice dzieci nieobecnych zostają powiadomieni telefonicznie.
 1. Jeżeli decyzja o zawieszeniu zajęć zapada w trakcie trwania dnia przedszkolnego:
 • wychowawca telefonicznie zawiadamia rodziców/opiekunów
  o konieczności odebrania dziecka,
 • dyrektor/nauczyciel przedstawia rodzicom/opiekunom pisemną informację o zawieszeniu zajęć,
 • rodzice/opiekunowie potwierdzają zapoznanie się z informacją podpisem.
 1. Dyrektor podejmuje decyzję o odwołaniu zawieszenia zajęć po usunięciu awarii i ustaleniu właściwej temperatury w salach (min. 18°C).

 

NAUCZYCIELE :

 1. Nauczyciele aż do momentu odbioru dzieci zapewniają im opiekę
  w najcieplejszym pomieszczeniu w przedszkolu.
 2. Dbają o właściwy ubiór dzieci, dostarczają ciepłe napoje, w razie potrzeby okrywają kocem. Zaleca się także zabawy ruchowe dla rozgrzania organizmu (dostosowane do możliwości i chęci dzieci).

 

************************************************************************************************************

PROCEDURA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU AWARII LUB WYŁĄCZENIA PRĄDU
W PRZEDSZKOLU NR 88

 

Podstawa prawna

 

Jeżeli jakikolwiek pracownik przedszkola stwierdzi awarię/wyłączenie prądu, zawiadamia o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola.

 

DYREKTOR:

 1. Dyrektor (lub w razie jego nieobecności zastępca lub nauczyciel) powiadamia właściwą jednostkę energetyczną:
 • w razie stwierdzenia zagrożenia – pogotowie energetyczne (991),
 • w razie awarii niestwarzającej zagrożenia – dostawcę prądu.
 1. Po ewentualnym przyjeździe pogotowia energetycznego dyrektor oraz cały personel przedszkola stosują się do jego poleceń (łącznie z ewakuacją).
 2. Jeżeli dyrektor uzna to za konieczne, może zarządzić ewakuację przed przyjazdem pogotowia elektrycznego.
 3. Kiedy należy wezwać pogotowie energetyczne:
 • jeżeli osoba upoważniona sprawdzi bezpieczniki oraz ustali, że awaria prądu dotyczy także okolicznych mieszkańców,
 • jeżeli ktoś zauważy uszkodzenia linii energetycznych w pobliżu przedszkola oraz uszkodzenia wejść lub zamknięć do obiektów energetycznych.
 1. Jeżeli awaria/wyłączenie ma miejsce w czasie, gdy do oświetlenia sali wystarczy światło dzienne, wówczas nie trzeba podejmować dodatkowych działań.
 2. Jeżeli awaria/wyłączenie ma miejsce w czasie, gdy do oświetlenia sali nie wystarczy światło dzienne, wówczas oprócz oświetlenia ewakuacyjnego można włączyć latarki, lampy z baterią itp. Nie wolno korzystać ze świeczek.

 

NAUCZYCIELE :

 1. Nauczyciel ma obowiązek zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa
  i z wyrozumiałością reagować na lęki zgłaszane przez wychowanków przedszkola.

*************************************************************************************************************************************************************************

Ważne informacje płyną z UK

PROCEDURA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AWARII LUB WYŁĄCZENIA PRĄDU

PROCEDURA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AWARII LUB WYŁĄCZENIA OGRZEWANIA

                           Click-link GIFs - Get the best GIF on GIPHY

 

 

Zapobiegnie krótkowzroczności u dzieci.

Od września 2022 roku uczestniczymy w kampanii edukacyjnej zapobiegajacej krótkowzrocznosci u dzieci, skierowanej do dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych oraz ich rodziców  lub opiekunów zamieszkujących Miasto Wrocław. 

Kampania dotyczy zapobiegania krótkowzroczności i ma na celu kształtowanie prawidłowych nawyków  dbania o higienę wzroku. Kampania finansowana przez Miasto Wrocław www.wroclaw.pl

 

Ta strona korzysta z plików cookie aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzają się Państwo na ich użycie. Więcej informacji o plikach cookie znajdą Państwo w zakładce po lewej stronie strony.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI   Klik Op De Knop Met Een Handaanwijzer Op Klik Hier Op De Webknop Curseur Voor Het Klikken Van De Handvinger Van De Ge?soleerde We Vector Illustratie - Illustratie bestaande uit element, knoop: MENU  DOSTĘPNOŚCI  CYFROWEJ    DOSTĘPNE  JEST  PO  KLIKNIĘCIU  IKONKI  PO PRAWEJ  STRONIE  LUB  PRZY  UŻYCIU  KLAWISZY   CTRL+ U 

 

 

                                                                  

Brak dodanych wpisów