PRZEDSZKOLE NR 88 WE WROCŁAWIU

OFERTA EDUKACYJNA

     
Nasze przedszkole jest placówką publiczną prowadzącą działalność opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną. Obecnie pięciooddziałową w której bawią się, eksperymentują i uczą dzieci: trzy, cztero, pięcio i sześcioletnie. Sale do zajęć są duże, przestronne, funkcjonalne , kolorowe i dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, gry. Przedszkole położone jest pomiędzy ulicami: Pereca a Jemiołową – w zaciszu , z dala od ruchliwych ulic, otoczone ogrodem i placem zabaw, na którym zgodnie z Podstawą Programową dzieci przebywają      o każdej porze roku, gdy tylko pozwalają na to warunki atmosferyczne.
       W zakresie prozdrowotnym realizujemy wspólnie z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia i z rodzicami wiele programów tj. :
• Profilaktyka Próchnicy Zębów – „Uśmiechnięty świat Zuzi i Felka”
• Program Promocji Zdrowia (wieloletni)
• „ Jemy warzywa i owoce sezonowe”
• „ Trzymaj się prosto”- dbamy o postawę ciała
• „ Czyste powietrze wokół nas” – program edukacji antynikotynowej
• „Mam, tato wolę wodę”
i wiele innych.
Prowadzimy również wiele działań z tym związanych tj.: codzienne mycie zębóww przedszkolu, zachęcanie do spożywania zdrowych posiłków, wykonywanie z dziećmi na zajęciach zdrowych i smacznych surówek, sałatek, dzieci samodzielnie przygotowują kolorowe kanapki z warzyw; pieczenie ciasteczek, pierniczków itd. Posiadamy własną kuchnię wyposażoną w piec konwekcyjno-parowy, dzięki czemu przygotowywane potrawy są zdrowsze. Posiłki dla dzieci są smaczne i zdrowe: z małą ilością cukru, soli. Dzieci korzystają również o każdej porze roku z dystrybutorów z wodą , znają jej wartość i chętnie ją piją.
 
W naszym przedszkolu :
• zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
• preferujemy twórcze i aktywne metody pracy z dzieckiem
• aktywnie współpracujemy z rodzicami
• organizujemy wiosną i jesienią atrakcyjne całodzienne wycieczki plenerowe
• wyjeżdżamy do : kina, teatru lub opery, ZOO i innych ciekawych miejsc
w naszym mieście
• bierzemy udział w koncertach muzyki poważnej- p. A. Zwoźniak
• z dużym sukcesem przygotowujemy absolwentów do podjęcia obowiązków szkolnych
• zatrudniamy specjalistów : logopedę, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
• aktywnie współdziałamy z instytucjami środowiska lokalnego : Miejską Biblioteką Publiczną, Dziennym Domem Pomocy Społecznej, Radą Osiedla
i Seniorami, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Kuratorami.
• Bierzemy udział w różnorodnych akcjach charytatywnych tj. : zbieranie nakrętek plastikowych, pożywienia dla zwierząt ze schroniska itd.
• Przygotowujemy dzieci do udziału w różnorodnych konkursach zewnętrznych na różnym szczeblu i o różnej tematyce: wiersza, piosenki, plastycznym, tanecznym itd.
• Organizujemy dla dzieci, rodziców i dziadków wiele imprez integracyjnych
i okolicznościowych ( Pasowanie malucha na Przedszkolaka, Wigilia, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Powitanie wiosny, itd. )


ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
W ROKU SZKOLNYM 2022 / 2023:
 
1. "Planeta dzieci" - Jolanta Wasilewska
2. "TAK dla Jezusa" - program nauczania religii w przedszkolu
4. "Szczęśliwy Przedszkolak" - program adaptacyjny dla 3-latków -opracowanie A. Czajka i A. Szczepańska
5. "I love BOO", poziom B, pod redakcją: M.Darewski, A.Banaś, wydawnictwo MAC.


ZAJĘCIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PLACÓWKI:

TERAPIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH
(po diagnozie logopedycznej) – P. Anetta L.
zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu: ŚRODA 8:30-13:30
RELIGIA - uczestniczą dzieci 5 i 6-letnie (wg woli rodziców)
zajęcia odbywają się : 2x w tygodniu - prowadzi Siostra Adriana
GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA Z KOREKCYJNĄ - uczestniczą dzieci z wszystkich grup
zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu: PONIEDZIAŁEK i ŚRODA 8:45 - 11:15 
prowadziP.Teresa J.
 

***************************************************************
ZAJĘCIA FINANSOWANE PRZEZ MIASTO

"MALI WSPANIALI" - zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami karate - uczestniczą wszystkie dzieci; zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu: CZWARTEK 12:00 - 14:00 - gr. II - V , a  maluszki - gr.I  o godz. 8:00) - prowadzi P. Natalia
RYTMIKA - uczestniczą wszystkie dzieci - zajęcia 1 x w tygodniu (wtorek), prowadzi - P. Ewa T.
W ciągu roku okresowo finansowana"ŚMIECHOTERAPIA" (kilka zajęć)
**************************************************************

ZAJĘCIA FINANSOWANE Z BUDŻETU RADY RODZICÓW:
ŚMIECHOTERAPIA - uczestniczą wszystkie dzieci - zajęcia 2 x w miesiącu: PIĄTEK - prowadzi P. Filip Ch.
 
 
ZAJĘCIA CYKLICZNE:
SPOTKANIE Z MUZYKĄ - uczestniczą wszystkie dzieci - spotkanie 1 x w miesiącu - CZWARTEK
PAN TABLET - uczestniczą dzieci z grup: III, IV, V -  zajęcia 1 x w miesiącu -WTOREK -  12:00 - 14:00
 
 
*************************************************************************************************************************************************************************************************************
 
KONCEPCJA PRACY
 
„Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
Jeśli nie może – pomóż”

Janusz Korczak

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

O NASZYM PRZEDSZKOLU
Przedszkole zlokalizowane jest na osiedlu Gajowice. Mieści się w wolno stojącym jednopiętrowym budynku z 1963 roku przy ulicy o małym natężeniu ruchu, otoczone zielenią. Wokół budynku znajdują się wieloletnie okazy drzew, a na terenie ogrodu przedszkolnego różnorodne krzewy, które oddzielają place zabaw poszczególnych grup. Budynek przedszkola i przylegający do niego ogród znajdują się na terenie ogrodzonym. Ogród przedszkolny bogaty w różnorodne krzewy i drzewa, wyposażony w przyrządy do ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu.

ATUTY PRZEDSZKOLA
- Przedszkole nasze jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesów.
- Przedszkole ukierunkowane jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
- Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska i współpracuje z rodzicami.
Bez-nazwy-1wq
W całokształcie naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy dziecko i jego dobro, wszechstronny rozwój. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i poznawanie świata
w atmosferze radości, akceptacji i bezpieczeństwa.
PRZEDSZKOLE:
* Wspiera działania wychowawcze rodziny.
* Zapewnia atmosferę bezpieczeństwa, akceptacji i radości.
* Rozpoznaje indywidualne możliwości dzieci.
* Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka.
* Umożliwia dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.


Bez-nazwy-1
"Domek na górce - moje przedszkole,
innego nie chcę - chodzić tu wolę.
Tu każda chwila dla mnie radosna,
bawię się, uczę, szczęśliwie rosnę"


* Przedszkole jest przyjazne dzieciom, rodzicom, dobrze przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole.
* Program przedszkola ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój osobowości dziecka.
* Przedszkole współdziała z rodzicami i środowiskiem.
* Kształci tożsamość regionalną i narodową.
* Przedszkole zapewnia atrakcyjny i twórczy sposób osiągania przez dzieci sukcesów;
promuje swoje osiągnięcia w środowisku.
* Przedszkole uczy zachowań sprzyjających zdrowiu i przyjaznych przyrodzie.
* Zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i rodziców.
* Nad rozwojem dzieci czuwają wykwalifikowani, twórczy, zaangażowani nauczyciele, stosujący nowoczesne metody pracy z dzieckiem oraz stale doskonalący się.
Przedszkole od lat należy do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie. Nasza praca w związku z tym ukierunkowana jest w dużej mierze na profilaktykę, gdyż niezwykle ważna jest jak najwcześniejsza edukacja zdrowotna i właśnie profilaktyka.
W celu przeciwdziałania różnym zagrożeniom występującym w środowisku dziecka przedszkolnego tworzone są programy profilaktyczne, których główne zadania dotyczą:
• Promocji zdrowia, zdrowego żywienia i zdrowych nawyków;
• Profilaktyki opartej na metodach aktywizujących dostosowanych do możliwości dzieci
(piosenki, gry zespołowe i dydaktyczne, zajęcia plastyczne, bajki , w tym terapeutyczne, drama, itp.);
• Umiejętności dostrzegania różnicy między pożywieniem, lekami, trucizną ;
• Możliwości szukania pomocy w trudnych sytuacjach u odpowiednich osób dorosłych;
• Informacji, jak unikać potencjalnych niebezpiecznych przedmiotów, substancji i osób;
• Informowania rodziców, co zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci;
• Tworzenia więzi z rówieśnikami i opieki nad młodszymi, pomocy ludziom starszym.

Główne cele:
• Umiejętności określenia źródeł zagrożeń;
• Umiejętności określenia przyczyn zagrożeń;
• Uświadomienia szkodliwości zagrożeń;
• Uświadomienia skutków zagrożeń;
• Radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Poprzez realizację programów profilaktycznych chcemy, aby dzieci:
• Wiedziały, że stosowanie używek jest szkodliwe dla zdrowia (papierosy);
• Radziły sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami,
• Były coraz bardziej świadome w dokonywaniu wartościowych i sensownych wyborów w życiu,
• Nauczyły się pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i rozumienia ludzi,
• Samodzielnie dążyły do zdrowego stylu życia.

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU
• ciekawe świata,
• ufne w stosunku do nauczycieli,
• radosne,
• aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
• twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz
własnego rozwoju,
• uczciwe i prawdomówne,
• odpowiedzialne i obowiązkowe,
• kulturalne i tolerancyjne,
• świadome zagrożeń.

MODEL ABSOLWENTA
Dziecko kończące edukację przedszkolną i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
? potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia, wykazuje:
• motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
• zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
• umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych
wiadomości, uważnego słuchania,
• umiejętność koncentracji,
• umiejętność radzenia sobie z trudnościami ( nie zniechęca się, gdy coś mu nie wychodzi),
• umiejętność współpracy w grupie,
• tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
• samodzielność,
• odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami);
? posiada:
• zdolność do obdarzania nauczycieli i innych dorosłych uwagą i porozumiewania się z nimi w zrozumiały dla nich sposób,
• wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
• podstawową wiedzę o świecie;
? umie:
• cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
? rozumie, zna, przestrzega:
• prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
• zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
• zasady kultury współżycia, postępowania,
• kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
• potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną);
? nie obawia się:
• występować publicznie – reprezentować grupę , przedszkole,
• chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,
• wyrażania swoich uczuć.

DZIECKO MA PRAWO DO:
• życia i rozwoju,
• swobody myśli, sumienia i wyznania,
• aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
• spokoju i samotności, gdy tego chce,
• odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
• snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
• indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
• pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
• wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
• wspólnoty i solidarności w grupie,
• aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
• zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
• pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
• nauki, informacji, badania i eksperymentowania,
• nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
• doświadczania konsekwencji swojego zachowania,
• zdrowego żywienia.

ZASADYPRACY I FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole pracuje według: programu „Nasze przedszkole”, kierunku działań skierowanym na inteligencję wieloraką oraz wg programów własnych: profilaktycznych – Promocji Zdrowia; Program Adaptacyjny.
Przy realizacji treści programowych wykorzystywane są metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem w/w metod uwzględnia wielostronny rozwój dziecka.
Do metod tych należą:
• metoda P. Dennisona (gimnastyka mózgu),
• gimnastyka ekspresyjna R. Labana,
• gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów,
• pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA,
• Metoda Dobrego Startu,
• Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
• metoda prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
• opowieść ruchowa,
• relaksacja,
• zabawy paluszkowe,
• bajkoterapia.
Nauczyciele realizują w poszczególnych grupach wiekowych programy profilaktyczne, wychowawcze wspólne dla całego przedszkola oraz programy własne.

Planowanie codziennej pracy pedagogicznej uwzględnia:
* realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,a w tym:
• działania zorientowane na dziecko,
• treści związane z porami roku,
• święta i uroczystości rodzinne,
• tradycje przedszkola ( pasowanie na przedszkolaka , cykliczne spotkania z pensjonariuszami Dziennego Domu Pomocy Społecznej, spotkanie z Mikołajem, Wigilia (Jasełka),Dzień Babci i Dziadka, Mamy i Taty, zabawa karnawałowa, powitanie wiosny, pożegnanie starszaków, itp.)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH
W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe bezpłatne, są to: religia: na wniosek rodziców , terapia logopedyczna dla dzieci zakwalifikowanych przez logopedę oraz gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej, j. angielski wg wymagań zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zajęcia w ramach projektu finansowanego przez Miasto -Mali Wspaniali. W miarę możliwości będziemy poszerzać ofertę ciekawych zajęć.

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI
Cele współpracy z instytucjami:
• rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
• satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,
• kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
• kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
• urozmaicenie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej,
• poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci.

Współpraca z:
- Urzędem Miasta – udział w akcjach i konkursach o charakterze zdrowotnym, ekologicznym i in.,
- Komendą Policji – pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym (sprawdzanie
autokarów przed wyjazdem dzieci na wycieczki), bezpiecznego spędzania wakacji, itp.,
- Nadleśnictwem (Miękinia, Milicz) – organizacja wycieczek do lasu (zajęcia ekologiczne),
- Dziennym Domem Opieki Społecznej – organizowanie okazjonalnych spotkań z seniorami ( występy dzieci),
- Radą Osiedla – organizowanie imprez plenerowych,
- Biblioteką Publiczną (ul. Lwowska, ul. Grabiszyńska) - organizacja zajęć, spotkań, wystaw),
- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4, ul. Jemiołowa – badania przesiewowe dzieci,konsultacje dla rodziców, nauczycieli,
- Schronisko dla bezdomnych zwierząt, ul. Ślazowa – zbiórka darów dla zwierząt, zwiedzanie schroniska,
- Kino „Nowe Horyzonty”
- ZOO
- "Ogrody Doświadczeń Humanitarium"
- Sponsorzy

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PLACÓWKAMI - PRZEDSZKOLA, SZKOŁY,
• współpraca z placówkami przedszkolnymi w mieście – uczestnictwo w przeglądach, konkursach, festiwalach,
• nauczyciele i dzieci 5 i 6-letnie odwiedzają pobliskie szkoły podstawowe – uczestniczą w spektaklach teatralnych w wykonaniu uczniów, zwiedzają pomieszczenia szkolne, uczestniczą w lekcjach prowadzonych w klasie pierwszej szkoły podstawowej,

WSPÓŁPRACA Z WYŻSZYMI UCZELNIAMI
Placówka jest otwarta na współpracę z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. W przedszkolu praktyki odbywają studenci kierunków pedagogicznych.
Czas odbywania praktyk przynosi korzyści zarówno studentom, jak i ich opiekunom. Są oni zawsze mile widziani, inspirują do działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie na samoocenę nauczycieli i buduje pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:
• dążenie do jednolitych oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych przedszkola i rodziny,
• wszechstronny rozwój dziecka,
• nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
• zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy wychowawczo- dydaktycznej,
• przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
• przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby rodzice mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać,
• przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności
wychowawczych oraz doborze form udzielania dziecku pomocy,,
• wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
• włączanie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
• zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
• podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,
• promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami obejmują:
• zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców,
• zebrania grupowe,
• zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
• konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,
• prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci,
• organizację i prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców,
• organizację szkoleń i warsztatów dla rodziców,
• organizację uroczystości,
• włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,
• organizację akcji: „Sprzątanie Świata”, „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę” (zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska), Akcja Nakrętka, itp.
• konkursy, wycieczki,
• angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc
w przeprowadzaniu remontów, sponsorowanie zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych, itp.

1
„KODEKS PRZEDSZKOLAKA” - PRZEDSZKOLE NR 88 WE WROCŁAWIU


1. MÓWIMY SOBIE MIŁE SŁOWA – JESTEŚMY UPRZEJMI, ŻYCZLIWI I PRZYJAŹNI.

2. SZANUJEMY SIĘ NAWZAJEM.

3. NIE PRZESZKADZAMY SOBIE W ZABAWIE I PRACY.

4. DBAMY O NASZE ZABAWKI, SZANUJEMY JE I SPRZĄTAMY, GDY SKOŃCZYMY ZABAWĘ.

5. STARAMY SIĘ ŻYĆ W ZGODZIE Z DZIEĆMI W GRUPIE I W PRZEDSZKOLU
- NIKOGO NIE KRZYWDZIMY.

6. STARAMY SIĘ ZJADAĆ WSZYSTKIE POSIŁKI PRZYGOTOWANE SPECJALNIE DLA NAS.

7. DBAMY O SWÓJ WYGLĄD, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO.

8. AKCEPTUJEMY INNYCH I POMAGAMY SOBIE NAWZAJEM
- STARAMY SIĘ POSTĘPOWAĆ UCZCIWIE I SZLACHETNIE.

9. DBAMY O ZWIERZĘTA, CHRONIMY PRZYRODĘ - CHCEMY POSTĘPOWAĆ ODPOWIEDZIALNIE.

10. ZGŁASZAMY DOROSŁYM WSZYSTKIE ZAUWAŻONE NIEBEZPIECZNE RZECZY
– MÓWIMY KIEDY DZIEJE SIĘ KOMUŚ KRZYWDA.MISJA+PRZEDSZKOLA+PP