PRZEDSZKOLE NR 88 WE WROCŁAWIU

UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenie dzieci jest dobrowolne.
 

Rodzic we własnym zakresie ubezpiecza dziecko - przedszkole nie pośredniczy w tym zakresie.