PRZEDSZKOLE NR 88 WE WROCŁAWIU

ROZKŁAD DNIA

ramowy-rozkc582ad-dnia

 

6:30 - 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola: zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, praca indywidualna i praca w małych zespołach, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę, zabawy logopedyczne)

8:00 -8:30 Czynności porządkowe, gimnastyka poranna, czynności higieniczne, samoobsługowe

8:30 – 8:50 Śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie

8:50 – 10:00 Realizacja zadań edukacyjnych stymulujących rozwój dziecka zgodny z jego możliwościami

10:00 – 11:00 Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci oraz z niewielkim udziałem nauczyciela, obserwacje; pobyt na świeżym powietrzu
( spacery, zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze w terenie, itp.)
11:00 – 11:15 Czynności porządkowo-higieniczne i samoobsługowe
11:15 – 11:45 Zupa + kanapka lub deser/owoc

11:45 – 13:30 Dzieci 3-letnie – leżakowanie(odpoczynek - słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek).
11:45 - 13:45 Dzieci starsze – słuchanie głośnego czytania, zabawy dowolne wg zainteresowań, pobyt na świeżym powietrzu

13:30 – 14:00 Dzieci młodsze czynności higieniczne, samoobsługowe
13:45 – 14:00 Dzieci starsze czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe

14:00 – 14:30 Obiad - II danie +dodatek, np owoc/warzywa

14:30 – 15:30 Praca indywidualna, rozwijanie specyficznych właściwości psychofizycznych cech, uzdolnień

15:30 – 17:00 Zabawy integracyjne oraz zabawy dowolne wg zainteresowań,
Pobyt na świeżym powietrzu.