PRZEDSZKOLE NR 88 WE WROCŁAWIU

Archiwum ogłoszeń

 

Z przykrością informujemy, że nagle odeszła Pani Teresa Aksinowicz-Jander, aktorka prowadząca w naszym Przedszkolu wyjątkowe warsztaty teatralne dla dzieci. Uwielbiana i wyczekiwana przez nasze przedszkolaki. Zawsze witana okrzykiem radości.

Droga Teresko pozostaje nam tylko uczyć się od Ciebie pozytywnego podejścia do życia, czerpania z życia pełnymi garściami, a przede wsztystkim ogromnej pasji do pracy z dziećmi.

Łączymy się w ogromnym smutku z rodziną w tych trudnych chwilach. …

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0' jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2021–2025 w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce. 

Celem Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” jest rozwijanie zainteresowań przedszkolaków poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa, w tym zakup nowości wydawniczych.

Nasze Przedszkole zostało objęte tym programem. Projekt Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 przyczynił się do zakupu wielu nowości wydawniczych – nasza biblioteka wzbogaciła się     

o wiele nowych pozycji książkowych.

***************************************************************************************

****************************************************************************************************************

Uwaga - Znalezione GIFy | Gfycat

 

SZANOWNI RODZICE DZIECI Z GRUPY I,

W ZWIĄZKU Z OTRZYMANIEM INFORMACJI O POZYTYWNYM WYNIKU TESTU W KIERUNKU SARS-COV-2 W GRUPIE I INFORMUJĘ, ŻE PO UZYSKANIU POZYTYWNEJ OPINII PAŃSTWOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO- DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE             W GRUPIE  I  ZOSTAJĄ ZAWIESZONE W DNIACH 21.12 - 24.12.2021r.

PROSIMY O OBSERWACJĘ SIEBIE I DZIECI, A W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ OBJAWÓW O PILNY KONTAKT
Z LEKARZEM.

DZIECI, KTÓRE MIAŁY KONTAKT Z ZAKAŻONYM DZIECKIEM ZOSTAŁY ZGŁOSZONE DO KWARANTANNY POPRZEZ FORMULARZ NA STRONIE WWW.GOV.PL
KONIECZNE JEST SPRAWDZENIE, POPRZEZ INDYWIDUALNE KONTO PACJENTA (IKP), POTWIERDZENIA NAŁOŻENIA TEJ KWARANTANNY.

 

 

**************************************************************************************************************************************************************************************************************

Szanowni Państwo,

 

już od 16 grudnia 2021 r. rozpoczną się szczepienia przeciwko Covid-19 w grupie dzieci 5-11 lat na podstawie zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych. Szczepienia będą realizowane szczepionką Comirnaty w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej – 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml z ampułki 10 dawkowej). Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21. dni między dawkami.

Ważne jest podanie dwóch dawek szczepionki, bez nieuzasadnionego wydłużania odstępów pomiędzy dawkami.

 

Szczegółowe informacje zawiera komunikat Ministerstwa Zdrowia.

O kwalifikacji do szczepienia dzieci  decyduje każdorazowo lekarz.

Mając na uwadze obecny stan epidemiologiczny w kraju oraz rosnące statystyki zachorowań wśród dzieci, gorąco zachęcamy do skorzystania z możliwości przyjęcia przez Państwa dzieci szczepionki.

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 - Gmina Kęsowo  KOMUNIKAT

Minister Zdrowia informuje, że na podstawie zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych wraz ze zmianą w rejestracji szczepionki Comirnaty (Pfizer-BioNTech) od 16 grudnia 2021 r. rozpoczną się szczepienia w grupie dzieci 5-11 lat.

Szczepienie przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień u osób w wieku 5-11 lat będzie wykonywane przy użyciu szczepionki Comirnaty w dostosowanej do wieku w dawce pediatrycznej – 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml z ampułki 10 dawkowej).

Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21. dni między dawkami.

Ważne jest podanie dwóch dawek szczepionki, bez nieuzasadnionego wydłużania odstępów pomiędzy dawkami.

W przypadku dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności schemat podstawowy szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat obejmuje podanie trzech dawek: dwóch dawek w odstępie co najmniej 21. dni oraz dawki dodatkowej (uzupełniającej), podawanej w odstępie co najmniej 28 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19.

Trzydawkowy schemat szczepienia zlecany jest u dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności:

 1. w trakcie leczenia przeciwnowotworowego,
 2. w trakcie leczenia immunosupresyjnego z różnych przyczyn,
 3. po przeszczepach narządów litych przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne,
 4. po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat,
 5. z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności,
 6. zakażonych HIV,
 7. leczonych dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków biologicznych, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną,
 8. dializowanych z powodu niewydolności nerek. 

O kwalifikacji do szczepienia dzieci 5-11 lat i 12-15 lat decyduje każdorazowo lekarz.

Informacje dodatkowe

- skierowanie na szczepienie dzieci z grupy 5-11 lat jest wystawiane automatycznie przez system od dnia 12.12.2021 r. z chwilą ukończenia przez dziecko 5 r.ż.;

- do 14.12.2021 r. punkty szczepień powinny wystawić dedykowane terminy zewnętrzne w e-rejestracji (oznaczone: kwalifikacja lekarska oraz Pfizer 10 mcg – na tak oznaczone terminy możliwe jest zapisanie dzieci z grupy 5-11). Dopuszczone kanały rejestracji na szczepienie: 989, e-Rejestracja w tzw. krótkiej ścieżce (bez logowania Profilem Zaufanym dlatego też możliwy jest zapis tylko na 1 dawkę), punkty szczepień oraz kanały automatyczne (na 1 dawkę);

- aby prawidłowo zarejestrować szczepienie p/COVID-19 należy posługiwać się niniejszą numeracją dawek:

 • w cyklu podstawowym: 1/2, 2/2,
 • w cyklu dodatkowym: 3/3 (po uprzednio skończonym cyklu podstawowym;

- obowiązkowy wpis w Karcie szczepień nie wymaga powielenia w karcie uodpornienia dziecka. Punkt szczepień nie wystawania dodatkowych zaświadczeń o wykonanym szczepieniu przeciw COVID-19 celem przedłożenia lekarzowi POZ;

- informację o punktach szczepień wykonujących szczepienia dzieci widoczne będą w e-rejestracji;

- kwalifikację do szczepienia dzieci 5-15 lat wykonuje lekarz, z ważnym prawem wykonywania zawodu, również lekarz stażysta i lekarz rezydent, zgodnie z zasadami ogólnymi przyjętymi dla szczepień przeciw COVID-19;

- przy kwalifikacji lekarskiej do szczepienia w grupie wiekowej 5-11 lat stosowany jest Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19 dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-informacyjne-dla-szpitali-i-pacjentow-dotyczace-szczepien-przeciw-covid-19;

- szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat mogą być realizowane preparatem Comirnaty w dawce 10µg (podmiot odpowiedzialny BioNTech Manufacturing GmbH, reprezentowany w Polsce przez Pfizer Polska Sp. z o.o.), który został dopuszczony do obrotu w procedurze warunkowej po ocenie w Europejskiej Agencji Leków, ze wskazaniami ochrony przed objawami COVID-19 wywołanymi przez wirusa SARS-CoV-2 u dzieci w wieku 5-11 lat. Dwie dawki szczepionki powinny być podane w odstępie co najmniej 21 dni;

- młodzież w wieku ≥12 lat powinna otrzymać szczepionkę Comirnaty w dawce 30 µg;

- jeżeli pomiędzy podaniem pierwszej i drugiej dawki dziecko kończy 12 lat, należy podać szczepionkę w dawce i składzie zgodnym z jego wiekiem w dniu szczepienia w schemacie:

1) pierwszą dawkę szczepionki dopuszczoną do stosowania u osób w wieku 5-11 lat (dawka 0,2 ml zawierająca 10 µg w fiolce z pomarańczowym wieczkiem),

2) jako drugą dawkę szczepionkę dopuszczoną do stosowania u osób w wieku 12 lat i starszych (dawka 0,3 ml zawierająca 30 µg w fiolce z fioletowym wieczkiem).,

- na podstawie CHPL szczepionki Comirnaty, osobom poniżej 18 lat nie podaje się dawki przypominającej;

- szczepionki przeciw COVID-19 w grupie dzieci 5-11 lat mogą być podawane w dowolnym czasie przed podaniem lub po podaniu, albo jednoczasowo (tylko w różne okolice ciała) z innymi szczepionkami w ramach Programu Szczepień Ochronnych;

- nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie przed podaniem szczepionki;

- w przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym oceniając wiek osoby szczepionej (ukończony 5 r.ż.);

- skierowanie na dawkę dodatkową 28 dni po pełnym szczepieniu, wystawia lekarz;

- UCC w zakresie UE będzie wystawiany dla dziecka w pełni zaszczepionego na dotychczasowych zasadach;

Zgłaszanie działań niepożądanych:

- Niepożądany Odczyn Poszczepienny lekarz zgłasza za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na portalu: gabinet.gov.pl.

- Niepożądane działania po szczepieniu należy zgłaszać do:

 • lekarza,
 • Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
 • podmiotu odpowiedzialnego.

***********************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.2021 od dnia 1.09.2021 ulega zmianie procedura odbioru dziecka. Od 1.09 odbierają Państwo dziecko z szatni.

Na terenie placówki w jednym czasie będzie mogło przebywać 8 rodziców. Po południu będą Państwo wchodzili do przedszkola drzwiami głównymi (w trakcie czekania na dziecko w szatni prosimy o odbicie Karty Stoperek. Dziecko zostanie poproszone przez personel)

 

Wyjście z przedszkola po odbiorze dziecka będzie możliwe tylko drzwiami od strony podwórka.

Przypominamy o konieczności zasłaniania ust i nosa maseczką oraz o konieczności dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren placówki.

Procedura odbioru nie ulega zmianie w przypadku pobytu dzieci w ogrodzie.

Procedura PRZYPROWADZANIA dzieci pozostaje bez zmian.

 

 

 ***************************************************************************************************************************************************

 

 ************************************************************************************************************************************************************************************************************


                     

Szanowni Rodzice, Drodzy Opiekunowie,
jeśli wasze dziecko jest kandydatem do przedszkola, klasy I Szkoły Podstawowej lub Szkoły Ponadpodstawowej na rok szkolny 2021/2022 możecie skorzystać z możliwości złożenia wniosku rekrutacyjnego w formie elektronicznej z podpisem zaufanym.
W dobie pandemii nie ma konieczności, aby udawali się Państwo osobiście z wydrukowanym wnioskiem rekrutacyjnym do przedszkola lub szkoły. Wszystko będzie można załatwić nie ruszając się sprzed ekranu domowego komputera. Podczas rekrutacji do placówek oświatowych znajdujących się w ofercie na stronie 
rekrutacje.edu.wroclaw.pl w 2021 roku wprowadzono możliwość podpisu wniosku profilem zaufanym. Aby skorzystać z podpisu zaufanego, trzeba załączyć w systemie dokumenty potwierdzające spełnienie określonych kryteriów. O tym, jakie pliki należy dołączyć, poinformuje system elektronicznej rekrutacji.
UM Wrocławia rekomenduje składanie wniosków drogą elektroniczną.
Jeśli nie jesteście posiadaczem profilu zaufanego - możecie dowiedzieć się jak go założyć pod adresem l.wroclaw.pl/profil-zaufany
Szczegóły dot. rekrutacji znajdą Państwo na stronie www.wroclaw.pl/portal/rekrutacja-szkoly-i-przedszkola-wroclaw

 Exit LGR Po ryby 2014-2020 Nabór wniosków Projekty Grantowe Promocja LGR Niezbędnik beneficjenta Kontakt RODO WRPO Projekty ARiMR Logo 7 Ryb Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Wyszukiwarka Resize Środa 17 Luty 16:00 logo-RiM logo-UE ... 

Drodzy Państwo,

prosimy o pobranie, wypełnienie oraz dostarczenie DEKLARACJI do przedszkola do dnia 15 marca 2021 r.

(tylko w przypadku kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola).

Dokument można pobrać tutaj --> DEKLARACJA

***************************************************************

DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

DRODZY  RODZICE!

JEŻELI MIELIŚCIE KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ, ŹLE SIĘ CZUJECIE LUB PODEJRZEWACIE U SIEBIE ZAKAŻENIE COVID-19

TO PROSIMY - NIE PRZYPROWADZAJCIE PAŃSTWO WTEDY DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

W TYM TRUDNYM OKRESIE WSZYSCY MUSIMY ZADBAĆ O NASZE WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO.

PROSIMY O CZYTANIE OGŁOSZEŃ, KTÓRE POJAWIAJĄ SIĘ PRZY GŁÓWNYM WEJŚCIU DO PRZEDSZKOLA, A TAKŻE SYSTEMATYCZNE ODWIEDZANIE STRONY INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA.

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ TERMINEM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 W DNIACH 9 - 15 MARCA  ZBIERAĆ BĘDZIEMY INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTYNUACJI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W PRZYSZŁYM ROKU SZKOLNYM.

WKRÓTCE ZOSTANĄ PRZEKAZANE DO WYPEŁNIENIA  OŚWIADCZENIA WOLI KONTYNUACJI